Yoga och personligt ledarskap (40 tim)2019-10-25T12:01:13+00:00

Yoga och personligt ledarskap

Att få varva yogafilosofin med dagens ledarskaps verktyg är som handen i handsken. Hur kan jag bättre leda mig själv och andra?

Ledarskap handlar om att leda in i en framtid som annars inte hade hänt.

Om utbildningen.

Under 7 månader och 6 heldagar – ca 40 timmar – kommer vi att varva yogafilosin med ledarskapets grundverktyg. Hur förhåller jag mig till mig själv? Hur förhåller jag mig till omvärlden? Hur uppfattas jag av omvärlden? Hur blir jag när jag blir stressad? Varför säjer hjärnan att jag inte har tid, eller inte orkar?
Forskningen visar på att yogans kombinationer av mental träning och fysisk träning ihop med återhämtning är avgörande för vårt välmående. Disciplin krävs för att nå resultaten vi vill åstadkomma och vi går igenom några nycklar för att säkerställa resultat.

Syftet med kursen är ge dig insikt och kunskap för att skapa trygghet i din roll i arbetslivet och där du själv medvetet gör dom val som är viktigast för dig och dem runt omkring genom att titta mer inåt än utåt. Den kommer också ge dig en djupare fysisk kontakt och förståelse med dig själv -så du vet var du kan öka tempot och när du behöver sakta ner för att snabbare komma till en känsla av totalt välbefinnande oavsett omständigheter.

Innehåll

Att leda sig själv
Grundprinciper som gäller alla – alltid
Hur påverkar vi oss själva och vår omgivning?
Hur pratar det i ditt huvud?
Att få lugn i kroppen och knoppen

Varför hjärnan är opålitlig
Hjärnan försöker spara energi, den fattar inte
Våra valda sanningar kommer i vägen för oss – så här är det!

Yogans viktigaste nycklar
Känsla av totalt välbefinnande
Hur förhåller jag mig till mig själv och omvärlden

Att leda andra
Vi är olika – lär dig förhålla dig till våra olikheter för bättre samarbete
Grupp dynamik – gruppers faser – inte fasor!
Hur kan vi ha mer roligt i vardagen?
Spelets regler- för att få trivsel och trygghet

Nycklar för resultat
Några nycklar som säkerställer resultat
Sluta förhala- vilka discipliner ska jag träna upp?

Marie, med sina 35 år inom
friskvård, brinner för människors
välmående. I sitt arbete som
bland annat ledarskaps- och
utbildningskonsult ser hon att
kopplingen mellan yoga, ledarskap,
arbetsglädje och människors
välmående går hand in hand.

Planerad utbildningsstart hösten 2020

För anmälan och frågor, kontakta info@yogaroom.se